Obsypywarka mulczem WBM

Obsypywarka korą / mulczem

  • Obsypuje doniczki korą, mulczem lub podobnymi materiałami,
  • Odpowiednie zarówno do okrągłych jak i kwadratowych,
  • Sterowana elektrycznie,
  • Ilość nasypywanego materiału może być płynnie regulowana w zależności od potrzeb,
  • Wydajność do 5000 doniczek na godzinę (zależnie od wielkości)

Dostępne akcesoria:

  • Taśmociagi,
  • Powiększony zbiornik do dozowania z Big-Bali,
  • Tunel nawadniający